Alternativne religije (II) - Jehovini svedoci

29 Nov 2012
Autor D.L.
811 pregleda

’’Dobar dan, mi smo Jehovini svedoci i voleli bi da odvojite malo Vašeg vremena i popričate malo sa nama. Da li možemo da uđemo? Hvala.’’ Da li ima nekoga ko još nije čuo ovo na vratima svoje kuće ili stana, zbunjeno gledajući dve osobe koji sa osmehom na licu koje strpljivo čekaju vašu reakciju. Verovatno je malo takvih. Jehovini svedoci su najbrojnija i najrasprostranjenija verska grupacija u svetu. Veruje se da ih ima preko 7 i po miliona širom sveta, aktivni su u preko 240 država i u mnogim od njih imaju status pravnog lica.

Alternativne religije (II) - Jehovini svedoci

Jehovoni svedoci su počeli sa svojim delovanjem 1870. godine u Pensilvaniji, SAD, biblijskim predavanjem Čarlsa Tejz Rasela u Pitsburgu. Rasel je svoja predavanja zasnivao na svojoj knjizi ’’Proučavanje Svetog Pisma’’ u kojoj je dao svoje tumačenje Biblije, po kojima se treba rukovoditi u životu vernika. Do svoje smrti, 1916. godine napisao je 6 tomova svojih proučavanja i ona sadrže većinu teologije u koju Jehovini svedoci danas veruju. Sedmi i poslednji tom je napisan 1917.god od strane Raselovog bliskog prijatelja i vatrenog sledbenika, sudije J.F. Radeforda. Svoju Bibliju Kula stražara su objavili 1886.godine i ona je sa Traktotarskim društvom ubrzo postala mehanizam kroz koji su ’’Raselisti’’, kako su ih tada zvali, širili svoj pogled na druge. 1931. godine grupa se raspada na dve struje, a veća i brojnija uzima ime ’’Jehovini svedoci’’.

Ime su uzeli po izvornom biblijskom imenu monoteističnog Boga, Jehova, a značenje vezuju za citat iz starog zaveta gde Bog naziva svojim svedocima sve one koji se trude da žive po njegovim merilima (Isaija 43, 10), tako da sebe doživljavaju kao one koji istinski veruju u Boga,Jehovu, i žive po njegovim merilima a ne merilima crkve koja je iskvarila prvobitnu poruku Božje misli kroz Bibliju. Odbacuju i samu pomisao na Sveto Trojstvo jer Isus je sin Božji, a ne Bog, a Sveti duh je Božja sila kojom se Jehova služi u ostvarenju svojih namera, a ne osoba. Sve druge crkve ne priznaju, jer ih kontroliše Sotona, što je slučaj i sa svakom vlašću u državi. One su privremene dok Bog ne stupi na zemlju ponovo i ne dovede red među ljude. Zbog toga odbijaju bilo kakvo glasanje kao učešće u rad vlasti i služenje vojnog roka. Ne veruju u transfuziju, i odbijaju bilo davanje ili uzimanje krvi pod bilo kakvim okolnostima. Od 1961. Godine, neposlušnost ove zabrane dovodi i do isključenja iz organizacije.

Postoji još mnogo njihovih verovanja koja su u suprotnosti od tradicionalnog verovanja hrišćana, bilo bi previše nabrajati ih sve. Karakteristično je međutim, da oni iako tvrde da je Sveto Pismo jedina prava reč Boga, da svoja tumačenja ne izvode iz Biblije, nego iz svog tumačenja iste. Svoja predavanja zasnivaju samo na onim delovima Biblije koja su u skladu sa njihovim verovanjem. Ona koja to nisu, prosto previđaju, kao da ne postoje, ili ih čak i menjaju dajući im drugačije značenje. Nije čak neuobičajeno i da menjaju ili brišu cele pasuse ili poglavlja, kako bi smisao prilagodili sebi. Sve u svemu, koji je zaključak?

Iako sebe ne smatraju sektom, njihova delatnost se ne razlikuje od delatnosti drugih, manjih religijskih grupa. Tvrdoglavo će vas posećivati, zvati telefonom i ubeđivati da ’’bar pročitate njihovu literaturu’’. Ako se kojim slučajem prevarite i poslušate ih, krenuće još upornije da vas zovu, iako se možda i ne slažete sa njima. Zvaće vas na diskusiju, debatu, otvoreni razgovor u neki od njihovih centara, gde će te biti na meti svih njih koji će vam pokazati da sve vaše nedoumice nisu ništa drugo neko Đavolje delo da vas odvoji od jedinog pravog Boga i njegovog krajnjeg cilja, Nebeskog Kraljevstva sa isusom Kristom na čelu. Ako popustite, budite spremni da i vi uskoro, kao i oni, krenete od vrata do vrata i izgovarate poznatu rečenicu sa početka teksta: ’’Dobar dan, mi smo Jehovini svedoci i voleli bi da odvojite malo Vašeg vremena i popričate malo sa nama. Da li možemo da uđemo? Hvala.’’

Zato, ako se možda jednom prevarite i pustite u kuću, a ne znate kako da ih se oslobodite ubuduće, ne pokušavajte da ih se rešite pričom, malom broju ljudi je to uspelo. Najbolje bi vam bilo da stupite u aktivnu vojnu službu, da se uključite u rad gradske vlasti ili odete u najbliži Kliničko Bolnički centar i postanite donator organa ili dobrovoljni davalac krvi.

Creative Commons License Zabranjeno je kopiranje članka na druge sajtove bez validnog linkovanja ka originalnom tekstu u skladu sa licencom ΜΕΔΙΑΣ by Vojin Petrović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License i prema odredbama Zakona Republike Srbije o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012). U slučaju neovlašćenog kopiranja bićemo prinuđeni da preduzmemo korake u skladu sa čl. 35 i čl. 36 Zakona o autorskim i srodnim pravima i zatražimo naplatu zakonom propisane nadoknade.

Ostavite Vaš komentar

Ako niste već objavljivali komentare na našem magazinu, komentar će biti objavljen posle moderacije. Vaša email adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.

5 komentara

 
Ana, 29 Nov 2012

Pravedan i savrsen svet? Ko ne bi odoleo da zivi u njemu? Samo sto se ta prica o savrsenstvu sveta zavrsi nasom narodnom: dala baba dinar da udje, a ko zna koliko da iz nje izadje. ps. ne izadje nikad!

Odgovori
 
Sopček Đura, 15 Mar 2015

Ne mogu da shvatim zašto je verujućim ljudima potrebna pripadnost bilo kojoj crkvi ili verskoj zajednici? Svaka organizacija, politička ili verska, zasnovana je na hijerarhiji, što podrazumeva materijalnu korist i moć ljudi iz samog vrha! Dakle, kao i politika, religija je nastala sa osnovnim ciljem da okuplja sledbenike manipulišući strahom od boga kao temeljnim vrednostima vere! Gde je u svemu tome LJUBAV???

Odgovori
 
Dragan Micic, 29 Jan 2018

CRKVA BOŽJA Hristos i apostoli su posle svog zemaljkog života ostavili novozavetnoj crkvi Hrićansko nasleđe zasnovano na istini zapisanoj u svetoj Božjoj reči Bibliji, kao i autoritet i silu da ovu istinu objavljuje ovom svetu. Ova istina koju je Bog tokom starozavetne istorije objavio preko proroka, i u novom zavetu preko svojih učenika apostola - je jedna i nepromenjiva. Takođe - Božja crkva kojoj je ova istina poverena i po kojoj se ona prepoznaje kao takva, a koja je u svim vremenima bila čuvar istinske vere u Boga i njegovu reč - je jedna. Bog je svojoj crkvi dao duhovne darove, od kojih je najznačajniji proročki dar, kroz koje on govori, savetuje, i usmerava crkvu da ovu istinu objavljuje ovom svetu, otkrivajući joj i nove istine koje nisu u sukobu sa istinom zapisanom u reči Božjoj, već su upravo date za razumevanje iste. U biblijskim spisima starog i novog zaveta otkriveni su principi i obeležja po kojima se može prepoznati prava Božja crkva u ovom svetu. U nastavku su navedena neka od ovih obelezja: BOŽJU CRKVU SU OSNOVALI HRISTOS I APOSTOLI: A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha; Jer je za vas obećanje i za djecu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš. I drugijem mnogijem riječima svjedočaše, i moljaše ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenoga roda. Koji dakle rado primiše riječ njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša. I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama. I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu. A svi koji vjerovaše bijahu zajedno, i imahu sve zajedno. I tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše. I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca ( dela Apostolska 2.38 - 47 ) Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos, Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu; Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu ( Efescima poslanica 2. 19 - 22 ) ONA PRIZNAJE ISUSA HRISTA KAO JEDINOG SPASITELJA I POSREDNIKA PRED BOGOM: Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj. Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega ( jevanđelje po jovanu 3. 16 - 17 ) Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati? Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me ( jevanđelje po Jovanu 14. 5 - 6 ) Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus, Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme ( 1 poslanica Timotijeva 2. 5 - 6 ) Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednome drugom spasenija; Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasti ( dela apostolska 4. 11 - 12 ) ONA PRIZNAJE REČ BOŽJU I BOŽJI ZAKON -DESET ZAPOVESTI KAO JEDINO PRAVILO VERE I POSLUŠNOSTI: REC BOŽJA: I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju; Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi ( 2 poslanica Petrova 1. 19 - 21 ) Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio, I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen ( 2 poslanica Timotiju 3. 16 - 17 ) BOŽJI ZAKON: I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga, i mnogo čitanje umor je tijelu. Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku. Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla ( knjiga propovednika 12. 13 - 14 ) Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam. I reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu? Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti. Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla ( jevanđelje po Jovanu 14. 21 - 24 ) Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 ) DRŽI DAN SUBOTNI KAO USPOMENU NA STVARANJE I SIMBOL BOŽJE STVARALAČKE SILE I AUTORITETA: Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini; To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo ( 1 knjiga Mojsijeva 2. 1 - 4 ) I reče Gospod Mojsiju govoreći: A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega. Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi. Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim. To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se. I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim ( 2 knjiga Mojsijeva 31. 13 ) Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas. Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše. Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta. Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh. I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje; Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca. Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom. Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu. Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh. Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva. Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem. Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha. Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć ( Jevrejima poslanica 4 poglavlje ) ( Napomena: u ovom tekstu u Jevrejima poslanici 4 poglavlju - za izraz počinjavanje koristi se Jevrejska rec SABATISMOS koja u Jevrejskoj terminologiji označava svetkovanje subote - subotni odmor. Prema tome ovaj tekst bi trebalo da glasi: Daklem je ostavljeno još subotnje poćivanje narodu Bozjem, kako i stoji u nekim prevodima biblije sa Grčkog jezika ). POSEDUJE DUH PROROŠTVA ( PROROČKI DAR ): I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare. I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj; I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod ( knjiga proroka Joila 2. 28 - 32 ) I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike. Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci? Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju? Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati ( 1 poslanica Korinćanima 12. 28 ) Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. . Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne. A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utjehu i utvrđenje. Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja ( 1 poslanica korincanima 14. 1-4 ) PROPOVEDA JEVANĐELJE SVIM LJUDIMA: I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak ( jevandjelje po Mateju 24. 14 ) I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha, Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin ( jevandjelje po Mateju 28. 19 - 20 ) I reče im: tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvijeh treći dan; I da se propovijeda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grijeha po svijem narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svjedoci ovome ( jevandjelje po Luki 24 46 - 48 ) OBJAVLJUJE VEST O SKOROM HRISTOVOM DOLASKU I BOŽJEM SUDU: Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte. mnogi su stanovi u kuci oca mojega, da nije tako kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto, I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja ( jevandjelje po Jovanu 14. 1 - 3 ) Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada; Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli. Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije; A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima ( 1 Solunjanima 4. 16-17 ) Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh, Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj ( poslanica Jude 1.14 - 15 ). I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti. I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem ( otkrivenje 22. 12 ) POZIVA SVET DA UPOZNA BOGA I NJEGOVU LJUBAV KROZ LIČNO ISKUSTVO SA NJIM - PUTEM PREDANJA I ODRICANJA OD GREHA I GREŠNIH ŠELJA: Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni ( jevandjelje po Jovanu 3. 16 ) A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista ( jevandjelje po Jovanu 17. 3 ) Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo ( knjiga proroka Isaije 55. 6 - 7 ) Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći. I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla ( knjiga proroka Joila 2. 12-13 ) Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju; Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh ( dela Apostolska 17. 30 - 31 ) Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj ( psalam 34. 8 ) ONA JE PROGONJENA U PERIODU OD 1260 GODINA STAROZAVETNE ISTORIJE: I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinijem, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda. I bješe trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi. Isa. I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna; Dan. I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi. I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu. A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvjesta i šezdeset dana ( Otkrivenje 12 poglavlje ) Ово вам казах да се не саблазните. Изгониће вас из зборница; а доћи ће вријеме кад ће сваки који вас убије мислити да Богу службу чини И ово ће чинити, јер не познаше оца ни мене ( jevanđelje po Jovanu 16. 1 - 3 ) A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojim biće vas. I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima. A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas. A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće deca na roditelje i pobiće iH. I svi će mrzeti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago nje A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevih dok dođe Sin čovečiji ( jevanđelje po Mateju 10. 17 - 23 )

Odgovori
 
Kristijan, 31 Jan 2018

Ključno pitanje u svemu je šta je sekta, i ko se može nazvati tim imenim Da bi se na njega odgovorilo -moraju se sagledati događaji nakom 1 veka posle Hrista, i posebno polovina drugog veka, kada se dogodio otpad od prve crkve, u kome su učestvovale lokalna crkva u Rimu, i one u Aleksandriji, a koji je bio pokrenut ustankom Jevreja protiv Rimskog jarma pod vodstvom simona Bar Kohbe. Tada je nastalo opšte progonstvo Jevreja od strane Rima, koje je zahvatilo i Hrišćansku crkvu. Da ne bi bile progonjene zajedno sa Jevrejima - lokalna crkva u Rimu se odrekla određenih tačaka vere napravivši kompromis sa mnogoboštvom, sa ciljem da se distancira od Jevreja, jer je vera Jevreja tada od strane mnogobožačkog Rima stavljena van zakona kao RELIGIO ILICITA zabranjena religija. Od te Rimske crkve nastaje Rimokatolička, i kasnije odvajanjem od nje Pravoslavna. Oni koji su ostali verni Hristovom jevanđelju - bili su progonjeni tokom cele istorije, a u istoriji su poznati kao Protestanti.

Odgovori
 
Dragan Micic, 29 Jan 2018

ISTINA O JEHOVINIM SVEDOCIMA 1914 generations Jehovine svedoke su 1870 godine osnovali Masoni Pensilvanije, odnosno jedna od najvecih i najuticajnijih masonskih loza u Americi, kao eksperiment za sprovodjenje tajnih ciljeva u borbi protiv Hriscanske religije. Jehovini svedoci su organizacija zasnovana na okultizmu i masoneriji. Charls Taze Russel osnivac Jehovinih svedoka je bio Iluminat, i mason po krvnoj liniji. On je takodje osnivac okultnog drustva `Lobanja i kosti na Jala univerzitetu. Bio je prijatelj porodice Rotsild koji su finansirali njegovu organizaciju i projekte sirenja Jehovisticke nauke. Bio je takodje clan vitezova Templara. Jezuiti Jose Marija Bover, i A Markes, su bili oni koji su preveli bibliju Jehovinih svedoka `Novi svet.. Rasel je preneo okultizam u svoju religiju, i poceo da je naucava, bio je ocaran piramidama, i imao nameru da sagradi veliku piramidu u koju ce se skloniti pristalice Jehove prilikom Armagedona. Pri kraju zivota sahranjen je u Masonskoj piramidi sa vidljivim masonskim obelezjima... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- OSNIVAC JEHOVINIH SVEDOKA CHARLESS TAZE RUSSELL, I PIRAMIDA U KOJOJ JE SAHRANJEN, SA VIDLJIVIM SIMBOLOM KRUNE SA KRSTOM MASONA I VITEZOVA TEMPLARA http://www.nowtheendbegins.com/images/cults/charles-taze-russell-mason.jpg IZDANJE JEHOVINIH SVEDOKA SA OBELEZJEM MASONSKE PIRAMIDE http://www.jesusisfreedom.net/uploads/6/5/7/4/6574805/4214421_orig.jpg MASONSKA PIRAMIDA NOVOG SVETSKOG PORETKA http://1.bp.blogspot.com/-rmiWa0elXNQ/TcRaMONeK6I/AAAAAAAAACs/0gk9m9TPkyk/s175/Masonic-Pyramid-On-US-DOllar.jpg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MASONSKA OBELEZJA ( KRUNA SA KRSTOM ) NA PRVOJ STRANI CASOPISA `KULA STRAZARA SIMBOL KRUNE SA KRSTOM NA FILADELFIJSKOJ MASONSKOJ LOZI http://www.jwfacts.com/images/masonic_temple_templar.jpg OFICIJALNI SIMBOL VITEZOVA TEMPLARA http://watch.pair.com/kt-.gif --------------------------------------------------------------------------------------------------------- IZDANJE JEHOVINIH SVEDOKA SA OKULTNIM SIMBOLOM KRILATOG SUNCEVOG DISKA http://www.jwfacts.com/images/studies_horus.jpg SUNCEV DISK NA PERSIJSKOM HRAMU MAZDAIZMA http://files.abovetopsecret.com/images/member/79ca11fa2ec5.jpg EGIPATSKO BOZANSTVO SA KRILIMA I SUNCEVIM DISKOM NA GLAVI Vise informacija na: http://youtu.be/cDMc367ZoRs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neke pojedinosti iz same doktrine Jehovinih svedoka, potvrdjuju da je Charles Taze Russel osnivac Jehovinih svedoka infiltrirao masonska okultna ucenja u svoju novoosnovanu organizaciju: - Masoni su se u pocetku svog osnivanja zvali `ISTRAZIVACI. - Jehovini svedoci su se u pocetku zvali STUDENTI BIBLIJE -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Vrhunski majstor masonerije u masonskoj organizaciji 33 stepena nosi titulu `SUVERENI. - Bog Jehovinih svedoka Jehova, takodje nosi titulu `SUVERENI ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Za masone Isus Hristos je samo stvoreno bice isto kao Lucifer i Andjeli. - Za Jehovine svedoke Isus je takodje stvoreno bice ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Masoni veruju da je Bozji zakon nepotreban jer ogranicava covekovu slobodu, i da covek moze svojim razumom doci do spoznaje sta je dobro a sta zlo, i da tako deluje u odredjenim situacijama po sopstvenoj moralnoj savesti, to se u masoneriji oznacava kao `SITUACIONA ETIKA. - Jehovini svedoci veruju da je zakon Bozji ukinut Isusovom smrcu, i da nije potreban coveku kao moralni kodeks ponasanja i zivota. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Masoni ocekuju hiljadugodisnje carstvo na zemlji u novom svetskom poretku pod upravom Lucifera, u kome ce oni vladati kao suvladari nad svetskom antihriscanskom vladom. Za vreme te hiljadugodisnjice masoni ce imati ulogu prosvetitelja, uceci svet novim vrednostima i novoj univerzalnoj veri, i svako nepodoban bice iskorenjen iz novog masonskog uredjenja sveta. - Jehovini svedoci takodje ocekuju hiljadugodisnje carstvo na zemlji u novom Bozjem poretku, za vreme te hiljadugodisnjice oni ce imati ulogu prosvetitelja uceci svet Jehovinom naukom, i ljudi ce dobiti jos jednu priliku da kroz ispitivanje postanu pravedni, i time osiguraju vecni zivot u Bozjem raju na zemlji. Oni koji budu nastavili da grese za vreme hiljadugodisnjice, bice unisteni od strane Jehove Boga. Za to vreme na nebu ce vladati Jehova i 144 000 izabranih u nebeskoj vladi kao suvladari. ------------------------------------------------------------------------------------------------ - Masoni veruju u Hinduisticko ucenje o BRAMANU, univerzalnoj bezlicnoj kosmickoj sili koja koja proizilazi iz hinduistickog Boga, i koja prozima celu fizicku realnost pa i coveka, i koja sve pokrece i svime upravlja. - Jehovini svedoci veruju da je Sveti Duh samo bezlicna aktivna delujuca sila koja proizilazi iz Jehove Boga. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Masoni, okultisti, i magovi veruju da demoni mogu da se materijalizuju - uzmu ljudsko telo, i imaju seksualne odnose sa ljudima. Ovakav primer odnosa je posebno prisutan u magiji i vesticarenju, gde se veruje da demon moze imati odnos sa devojkom - vesticom prilikom ritualnog prizivanja demona. U paganskim filozofijama, posebno Grckoj i Rimskoj, se verovalo da su Bogovi i Boginje odrzavali odnose sa ljudima, i da su iz tih odnosa nastali poluljudi - polubogovi `HERKULES, TEZEJ, AHIL, ODISEJ... - Jehovini svedoci veruju da su Andjeli pre potopa uzimali ljudsko telo, i imali odnose sa kcerima covecijim, i da su se iz tih odnosa radjali poluljudi - polubogovi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- - Masoni veruju u okultno tumacenje biblije u kojoj se kriju tajne nevidljive za ljudsko oko, cime se iz postojeceg vidljivog teksta pokusava vestacki izvuci brojcana vrednost koja bi racunanjem ukazala na buduce dogadjaje. Primer skrivenog biblijskog koda, izracunavanje brojcane vrednosti imena ljudi, gradova, itd, sto je bila praksa Vavilonske okultnenumerologije i astrologije. - Jehovini svedoci vise puta neuspesno predvidjali kraj sveta i starog poretka, 1874, 1914, 1918, 1925, 1975... i na osnovu pogresnog tumacenja biblijske hronologije, simbola, i prorocanstava, odredjivali vreme buducih dogadjaja. Jedan od primera prisutnosti vavilonske astrologije kao principa odredjivanja buducih dogadjaja u organizaciji Jehovinih svedoka, i kako su dosli do 1914 godine na kojoj lezi citava njihova doktrina je zapisan u casopisu `Kula strazara od 1 maja 1903 godine. Citat: `KADA URAN I JUPITER UDJU U PUTANJU ZNAKA VODOLIJE 1914 GODINE, STARO VEKOVNO OBECANJE CE SE ISPUNITI, I STVORICE SE USLOVI ZA POCETAK COVEKOVOG RADA NA SVOM LICNOM SPASENJU. --------------------------------------------------------------------------------------------- - Simbol novog Jerusalima u masoneriji pretstavlja drevno masonstvo, odnosno drevne osnivace masonerije. - Za Jehovine svedoke sveti sjedinjeni s jagnjetom Isusom Hristom na nebu cine simbolicni novi Jerusalim, u prenesenom smislu 144 000 izabranih u zemaljskoj vidljivoj organizaciji, a ne stvarni grad. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Masoni veruju da ce Lucifer uskoro pobediti biblijskog Boga i uzeti upravu nad ovim svetom u novom svetskom poretku, i da ce svojom vidljivom prisutnoscu vladati preko svetske masonske vlade kao suvladarima u hiljadugodisnjem carstvu mira na ovoj zemlji. Ova prisutnost bice nebeska imitacija Hristovog dolaska, cime ce Sotona i masoni obmanuti svet tvrdeci da je Hristos koga Hriscani ocekuju dosao, promovisuci time laznog Hrista i njegovu vladavinu. - Jehovini svedoci veruju da ce Jehova svojom nebeskom prisutnoscu ( koja nece biti stvarni vidljivi dolazak Isusa Hrista, jer po ucenju Jehovinih svedoka Isus Hristos nece nikada doci ), preuzeti vlast nad ovim svetom, i u novom Bozjem poretku vladati svetom u hiljadugodisnjici, a sa njime kao suvladari u nebeskoj vladi 144 000 izabranih. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Za masone i okultiste, Lucifer je pravi bog dobra kome pripada titula JHWH ili JEHOVA, za razliku od biblijskog Boga koga nazivaju `ADONAJ, a za koga kazu da je olicenje zla. Ova cetiri slova `JHWH, su cesto prisutna na masonskim i okultnim simbolima, pentagramu, masonskoj piramidi, masonskim stubovima, simbolu suncevog diska, itd. - Za Jehovine svedoke `JHWH ili JEHOVA je jedino ime kojim pretstavljaju biblijskog Boga, zanemarujuci time druga imena prisutna u bibliji kojima Bog takodje pretstavlja sebe ljudima, poput `ELOHIM, ADONAJ, EL SADAJ, HASEM, HODES HODESIM... Sva ova imena kao i JHWH, pretstavljaju po jednu stranu Bozje licnosti i karaktera. Rec `SEM ( Ime ), u Jevrejskoj terminologiji oznacava karakter. Kada Isus na nekim mestima u bibliji kaze `JA OBJAVIH IME TVOJE LJUDIMA, on tu ne misli na odredjeno ime, posto su Jevreji Hristovog vremena vec imali predznanje o tome da jedno od Bozjih imena JHWH ili JEHOVA, vec tu Isus misli na karakter, Isus kaze `JA OBJIH TVOJ KARAKTER LJUDIMA, TVOJU LJUBAV, MILOST, PRASTANJE, BLAGOST, TRPLJENJE, SAOSECANJE, VELICANSTVO, itd. Masoni preko organizacije Jehovinih svedoka ciji su osnivaci, danas aktivnim propovedanjem od vrata do vrata, promovisu svoja masonska okultna ucenja i ideje, kako bi pripremili svest ljudi za dolazak Antihrista, i novi svetski satanski poredak u hiljadugodisnjem carstvu laznog mira na ovoj zemlji. Oni time planski ometaju objavljivanje istine od strane onih koji su pozvani od Boga da opomenu svet da se obrati pravom Bogu, ukazu mu na poslednja desavanja koja ce obeleziti istoriju ove zemlje, i Hristov skori dolazak u slavi. Mnostvo pripadnika Jehovinih svedoka je zavedeno laznom doktrinom od strane organizacije Jehovinih svedoka, ne ispitujuci njihovo skriveno poreklo, ciljeve, i njihovu sustinu. I pored svega uvek je bilo iskrenih tragaoca za istinom koji su prepoznavali pogresnost ovih laznih ucenja zaodenutih u Hriscansko ruho, napustali drustvo Jehovinih svedoka, i prihvatali cistu Bozansku istinu zapisanu u svetoj Bozjoj reci. Gospod nas savetuje da istrazujemo rec Bozju kako bi smo spoznali istinu. Jedan biblijski tekst napominje govoreci o odredjenim ljudima u Hristovom vremenu `OVI BIJAHU PLEMENITIJI OD ONIH U SOLUNU, ONI SVAKI DAN ISTRAZIVAHU PO PISMU JE LI TO TAKO. Jedan drugi biblijski tekst kaze `NEKI SE PUT COVEKU CINI PRAV, A KRAJ MU JE PUT K SMRTI. Ovo je ujedno i apel svim iskrenim svedocima, da preispitaju svoja verska ubedjenja u svetlosti jedine istinite svete Bozje reci, i da zatraze od Boga da ih svojim Svetim Duhom povede putem istine i vecnog spasenja u Gospodu Isusu Hristu

Odgovori

Podelite sa prijateljima

Translate article

Pročitajte slične članke

Prijavite se

Prijavite se na listu za primanje informacija o novim člancima i ostalim dešavanjima na našem Magazinu. Unesite Vašu E-mail adresu:

Medias na Fejsbuku

Medias na Twitteru