Emocionalna inteligencija

22 May 2014
Autor Tea
2030 pregleda

Svedoci smo svakodnevnih izveštaja u medijima koji utiču na sve izraženiju kolektivnu emocionalnu krizu. Prilikom objektivne spoznaje realnosti, čovek intiuativno na pružene informacije reaguje i na subjektivan način, emocijama.

Emocionalna inteligencija

Inteligencija se najčešće definiše kao sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama na osnovu starog iskustva, a sposobnost da razumemo svoja i tuđa osećanja, da ih razlikujemo i koristimo pri planiranju sopstvenih aktivnosti se naziva Emocionalna inteligencija.

Da bismo osetili, razumeli i uspešno primenili moć emocija, kao izvor energije koju možemo da usmerimo u određenom pravcu, potrebno je uspostaviti emocionalu ravnotežu koja bi kao uslov bivstvovanja u svim sfrerama života doprinela stvaranju pre svega etičkih stavova pojedinca koja se odnose na:

  • Samosvest – prepoznati emocije u trenutku kada se pojave i uspostaviti kontrolu u kojoj nećemo postati emocionalni zavisnici.
  • Samokontrola – nadvladati emocije po principu svesno odabranih za dati trenutak, bez mogućnosti afekta.
  • Samilost – racionalno obraditi osećanja na način koji će nam omogućiti da sačuvamo ljudskost i brižnost kako prema sebi, tako i prema onima koji nas okružuju.
  • Odnos sa drugima – negovanje dobrih međuljudskih odnosa se bazira na veštini razumevanja tuđih emocija.
  • Samomotivacija – usmeriti osećanja tako da vode ka motivisanju na rezultate, koji ne samo da prevazilaze lična, već i očekivanja drugih.

Pojam emocionalne inteligencije je 1995. uveo psiholog Danijel Goleman, kao bazu koja označava sposobnost razumevanja svojih i tuđih osećanja. Kasnija istraživanja su pokazala da opšta inteligencija ne mora nužno da bude povezana i sa emocionalnom. Uspostavilo se da nije redak slučaj da visoko inteligentne osobe na vodećim položajima nemaju osećaj razumevanja prema tuđim motivima, nastojanjima i težnjama.

Danas nam je neohodna kognitivna inteligencija, udružena sa emocionalnom inteligencijom, koja ume da savlada najveće neprijatelje racionalnog ponašanja, srdžbu i afekat. Trenutne emocije ne mogu biti alibi za neprimereno ponašanje.

"Oni koji su naučili da sarađuju i improviziju, su pobedili" - Čarls Darvin

Creative Commons License Zabranjeno je kopiranje članka na druge sajtove bez validnog linkovanja ka originalnom tekstu u skladu sa licencom ΜΕΔΙΑΣ by Vojin Petrović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License i prema odredbama Zakona Republike Srbije o autorskim i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012). U slučaju neovlašćenog kopiranja bićemo prinuđeni da preduzmemo korake u skladu sa čl. 35 i čl. 36 Zakona o autorskim i srodnim pravima i zatražimo naplatu zakonom propisane nadoknade.

Ostavite Vaš komentar

Ako niste već objavljivali komentare na našem magazinu, komentar će biti objavljen posle moderacije. Vaša email adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.

0 komentara

Podelite sa prijateljima

Translate article

Pročitajte slične članke

Prijavite se

Prijavite se na listu za primanje informacija o novim člancima i ostalim dešavanjima na našem Magazinu. Unesite Vašu E-mail adresu:

Medias na Fejsbuku

Medias na Twitteru